Anasayfa > Ekonomi, Gündem, Türkiye > Başkan Şahin, esnaf ve tüccarların 2020 yılında dikkat etmeleri gereken konuları açıkladı

13.02.2020 Per, 0:01

Reklam

Van-Ağrı-Hakkâri Bölge SMMM Odası Başkanı İbrahim Şahin, esnaf ve tüccarların 2020 yılında dikkat etmeleri gereken konuları açıkladı.

Açıklamalarda bulunan İbrahim Şahin, gelir idaresi 2020 yılında kesilecek faturalara ilişkin yeni bir düzenleme getirdiği belirtilerek, “Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği‘nin ‘IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar’ başlıklı bölümü ile faaliyeti gereği fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden, e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayanlarca, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarının 30 bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dâhil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların ‘e-Arşiv Fatura’ olarak başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu işlemlerin sağlıklı yürütülmesi için tüccar ve esnafımızın mali müşavirlerine danışmaları gerekiyor. Bu tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için ‘e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir’ hükmüne yer verilmiştir. Yine; basit usul mükelleflerimizin defter beyan ve beyannamelerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde gelir idaresine gönderebilmeleri için bir mali müşavire başvurarak işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Basit usul mükelleflerin odaları aracılığı ile işlemlerini yaptıkları zaman yine mali müşavir imzası ile göndermeleri gerekmekte olduğunu belirterek, geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerin; 2019 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyannamesi 2020 yılı Şubat ayının başından 2 Mart günü akşamına kadar verilecektir. Verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ilk taksiti 02/03/2020 tarihine kadar, ikinci taksit ise 30/06/2020 tarihine kadar (iki eşit taksitte) ödenecektir” dedi.

Basit usule tabi mükelleflere uygulanacak kazanç indirimine de değinen Şahin, “Basit usulde tabi olarak vergilendirilen mükelleflerin 2019 takvim yılında elde ettikleri ve 2020 yılında beyan edecekleri ticari kazançlarına 11 bin TL kazanç indirimi uygulanır. Mükellefin beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (kira geliri, menkul sermaye iradı vb.) bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmaz. Genç girişimcilerde kazanç istisnası vardır.

Bu istisna kazanç uygulamasından kazancı basit usulde tespit edilenler de şartları taşımaları kaydıyla faydalanabilirler. Ancak, ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile yukarıda yazılı GVK:89/15’de yer alan 11 bin Türk Liralık indirimden birlikte yararlanamazlar. Basit usulde vergilendirmeyi tercih eden mükelleflere, aşağıdaki bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Basit usule tabi mükellefler tarafından; defter tutulmaz. Vergi tevkif atı yapılmaz, geçici vergi ödenmez, buna ilişkin beyanname verilmez ve bildirimde bulunulmaz. Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz. Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların, izleyen ayın sonuna kadar bahse konu sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile usul ve esasları belirlenen Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan beyana ait gelirleri sadece basit usulde tespit edilen mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini sistem üzerinden göndereceklerdir. Bunun için esnaf ve tüccarlarımız vergi, SGK ve muhasebe iş ve işlemlerini mutlaka ruhsatı olan mali müşavirlerle çalışmaları gerektiğini, piyasada mali müşavirlik ruhsatı olmayanlarla çalışmamaları gerektiğini, aksi takdirde ciddi cezalarla karşı karşıya kalacaklarını belirtebilirim” diye konuştu.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.