Anasayfa > Gündem > Burdur’da Yeşil Alanlar Katlanarak Büyüyor

02.11.2015 Pts, 10:24

Burdur’da Yeşil Alanlar Katlanarak Büyüyor

Reklam

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Burdur, Bucak ve Gölhisar İşletme müdürlüklerinin ormancılık faaliyetleri ile son on yılda, ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları kapsamında, Burdur ilinde 565 bin hektar alana toplam 77 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu.

Burdur’un geçmişte var olan doğal vejetasyonunun zarar görmesi ve engebeli topoğrafik yapı, ekstrem iklim yapısı ile bazı sahalarda anakaya/toprak özelliklerinin erozyona yatkınlığı, erozyonun şiddetli boyutlara ulaşmasında tetikleyici faktörler olarak ön plana çıkıyor. Geçmişte Burdur havzasındaki şiddetli erozyon ve buna bağlı olarak gelişen su baskınları ile kum fırtınaları sebebiyle oluşan menfi olaylar, Burdur şehri ve havzasındaki insanları etkilemeye başlayıp, yollar, köprüler, tarım arazileri ve Burdur Gölü’nde bazı hasar ve olumsuzluklar meydana getirmişti.

Burdur’un yeşil geleceği için, uğraş içerisinde olan Orman İşletme Müdürlükleri erozyon sonucu oluşacak menfi etkilerin giderilmesi hususunda şu ana kadar ağaçlandırma ve toprak muhafaza adına birçok proje hayata geçirdi. 2015 yılında da devam eden projeler kapsamında yıl sonuna kadar toplam 66 bin dekarlık alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışması yapılması planlanıp, 1.5 milyon adet fidanın daha toprakla buluşturulmasına devam ediliyor.

Isparta Orman Bölge Müdürü İsmail Tüfekçi yaptığı açıklamada, “Burdur ili ve civarında toprağı yerinde tutmak, su ve rüzgarın toprak üzerindeki olumsuz etkisine son vermek amacıyla 1962 yılından başlayarak günümüze kadar devam eden erozyon kontrolü ve ağaçlandırma faaliyetleri sonucu erozyon ve toz taşınması önemli ölçüde önlenmiştir. Söz konusu olumsuzlukları gidermek gayesi ile son on yılda yükseliş gösteren çalışmalarımızla, ağaçlandırma, toprak muhafaza, rehabilitasyon, mera ıslahı gibi ormancılık faaliyetleri kapsamında 565 bin dekar arazide 77 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Okul bahçesi, ibadethane, mezarlık, sağlık kuruluşu gibi sosyal alanların ağaçlandırılmasında, 31 bin adet ile 76 km’lik karayolu ağına 150 bin adet fidan dikilmiştir. Ayrıca gelir getirici türlerle ilgili yaptığımız ağaçlandırma Burdur ilinde 70 köyde gerçekleşip 87 bin adet fidana ulaşmıştır. Erozyonla Mücadele eylem planı çerçevesinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili olarak ileriye dönük bakıldığında sadece toprak kayıplarını engellemek için değil, önemi gün geçtikçe bilinen bir mesele olan küresel ısınmaya çare olabilmek var. Atmosferdeki sera gazı dengesinin yeniden kurulması ve sera gazı salınımının karbon yutaklarınca tutulması manasında orman alanlarının arttırılması büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda, tabii dengeyi yeniden tesis ederek, yaşanabilir bir çevre oluşturulması, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin Burdur dolayısıyla Ülkemiz üzerindeki olabilecek etkileri en aza indirilmesi hedefleniyor’’ dedi.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.