Anasayfa > Slayt Haber > Büyükşehir’den New City açıklaması

06.12.2014 Cts, 14:32

Büyükşehir’den New City açıklaması

Reklam

05.12.2014 tarihinde Karadayı Konut Yapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahut Ticaret Sanayi A.Ş tarafından facebook  üzerinden yapılan ve haber sitelerinde de yer alan açıklamalar tamamen yönlendirme amacıyla yapılmış hilafı hakikat bir beyandır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile yapılmış hiç bir anlaşma yoktur. Bir kere daha sözleşme karşılığı vatandaşa satılan dairelerin bulunduğu “New City” adlı projenin kamuoyunda farklı şekillerde yorumlanması ve şu anda tartışmalar yapılmasıyla ilgili olarak, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin sorumlu tutulduğu iddialarına karşı kamuoyunu bilgilendirme zarureti ortaya çıkmıştır.

İhale sürecinin öncesindeki tarihlerde “İmar İskân Blokları” olarak bilinen alanda Karadayı A.Ş, İmar İskân Blokları malikleri ile daire karşılığı sözleşme yapmış ve arsaları üzerine tescil ettirmiştir. Daha sonrasında belediyeden ¼’ü peşin, geri kalanı taksitle ödenmek kaydıyla aynı bölgede arsa satın almıştır.

İlgili firmanın ihale öncesinde kabul ederek iştirak ve imza ettiği ihale şartnamesinin 14. Maddesinde “Yüklenici gereken sürede peşinatı ödese dahi diğer taksitleri zamanında ödememesi halinde yasal faiz uygulanır. Ancak üst üste iki taksitin ödenmemesi ve üçüncü taksitin de süresinin geçmesini müteakip kesin teminat irad kaydedilerek sözleşme fesh edilir.”hükmü gereğince, ödeme işlemi gerçekleşmediğinden Mart 2013 tarihinde sözleşme fesh olunacak konuma gelmiş lakin idarenin zafiyeti ile hukukun gereği yapılmamıştır. Tarafımızdan hukukun işletilebilmesi maksadı ile adli ve idari mercilere gerekli başvurular yapılmış olup sonucu titizlik ile izlenmektedir.

Yeni dönemde ilgili firma sahibine 2,5 aylık bir süre içerisinde borcunu yatırarak ruhsat almasını defalarca önermiş olmamıza rağmen; ilgili firma tarafından en ufak bir girişimde dahi bulunulmamıştır. Bunun üzerine sözleşme iptal edilmiş ve ilgili firmaya bildirilmiştir.

Bütün bu olanlara rağmen binlerce mağduru göz önünde bulundurarak, ilgili firmaya üç ayrı çözüm önerisi sunmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye çalıştık.

1)   Belediye arsaları ile vatandaştan daire vereceğim vaadi ile üzerine geçirilen arsaların takas edilmesi önerisinde bulunduk. Çözüm önerimiz önce kabul edilmiş, ilgili firma sonradan vazgeçmiş ve arsaları üçüncü kişilere devretmiştir.

2)   Akkent bölgesinde belediyeden ihale ile alınan arsa bedelini ödeyemediği için kendi onayıyla mahsuplaşarak ruhsat alır hale getirdik. İlgili firma bu ruhsatı da almaktan kaçınmıştır.

3)   Vatandaşlardan daire yapılacak vaadi ile alınan arsalara ruhsat vererek inşaata devam etmesi için teklifte bulunduk; lakin ilgili firma bu önerimizi de reddetmiştir.

Bin  civarında vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için üç farklı çözüm önerisinde bulunmamıza rağmen; Karadayı  A.Ş . bu önerilerin hiçbirisine olumlu yanıt vermemiş ve çözümsüzlükte diretmiştir. Şimdi ise ilgili firmanın üzerine geçen arsaların bir kısmının üçüncü şahıslara satılarak kaçırılması ve bir kısmının üzerine de konulan hacizler ve ipotekler nedeniyle artık inşaat yapılamaz hale gelmiştir.

İlgili firma, kendinden kaynaklanan sorunları örtbas etmek için hedef saptırmakta ve kamuoyunda belediyemizi sorumlu göstermeye çalışmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, belediyemizin hükmü şahsiyetine karşı bu konuyla ilgili açılmış herhangi bir dava dahi yoktur.

Ayrıca Karadayı İnşaata kat karşılığı arsa veren vatandaşlarımız ile bu firmadan daire satın alan vatandaşlarımızın hukuki yollara müracaat etmeleri gerektiğini kamuoyuna bildiririz.

Netice itibariyle, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Vatandaşlarımızın refahı noktasında yapılması gereken işlemlerin hukuk çerçevesinde icrası için gerekli hassasiyeti taşıdığımızın bilinmesini isteriz.

Bilinmelidir ki, hukuk dışı hiç bir girişime tarafımızdan asla müsaade edilmeyecektir. Bunun yanı sıra yurttaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi maksadı ile her türlü girişimde bulunmak sureti ile çözüm için elimizden gelen her çabayı sarf ediyoruz ve edeceğiz. Zira değil bin yurttaşımızın, bir yurttaşımızın dahi gasp edilen emeği bizim için kutsaldır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.