Anasayfa > Gündem, Öne Çıkan Haberler, Slayt Haber > Eğitim bütçesi iki kat arttırılsın

17.11.2014 Pts, 13:06

Eğitim bütçesi iki kat arttırılsın

Reklam

62 milyar TL olan 2015 eğitim bütçesinin geçen yıla göre yüzde 11 oranında artırılarak merkezi bütçenin en büyüğü olduğunu söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Eğitime ayrılan pay son yıllarda gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşmıştır. Fakat birikmiş ve kangren haline gelmiş onca eğitim sorunu, eksiklikler ve ertelenen zaruri, zorunlu eğitim harcamaları nedeniyle 2015 yılında da kaynak sıkıntısı devam edecektir. Bu nedenle tüm öğretmenlerimiz, öğrenci ve velilerimiz adına parti liderleri ve milletvekillerimize çağrıda bulunuyor 2015 eğitim bütçesi henüz yasalaşmadan iki kat artırılmasını istiyoruz” dedi. 
BARIŞ VE REFAH İÇİN EĞİTİM BÜTÇESİ İKİ KAT ARTIRILMALIDIR
Türkiye’nin barış ve adil bir refah içerisinde gelişmesi ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmasının herkese ama herkese eşit ve nitelikli bir eğitim hizmeti sunabilmekle gerçekleşeceğini ve bunun için bütçeden eğitime ayrılan payın iki kat artırılmasını, öğretmen maaşlarının mesleki onurlarına yakışır orana yükseltilmesini ve okullara yeterli ödenek aktarılması gerektiğini belirten Avcı açıklamasında şunları söyledi;
DEMOKRATİK, EŞİTLİKÇİ VE ADALETLİ BİR MEB MEVZUATI İSTİYORUZ
İkili eğitimden tekli eğitime geçilmesini, sınıf mevcutlarının en fazla 25 öğrencili olmasını, diğer kamu görevlilerine göre düşük olan eğitim çalışanlarının maaşlarının yükseltilmesini istiyoruz. Türkiye gerek bölgesinde gerekse küresel anlamda bir güç merkezi olmak istiyorsa bütçede eğitime ayrılan payın iki katı artırılması gerekmektedir. Bu da yetmez, eğitim hakkından herkesin eşit ve parasız olarak yararlanması da gerekmektedir. Eğitim çalışanları ve öğretmenlerin mesleki, özlük ve demokratik hakları iyileştirilerek atanma, terfi ve görevde yükselmelerinin önündeki mevcut adaletsiz, hakkaniyetsiz, torpil ve iltimasa meftun tüm uygulamalar tarihin çöplüğüne atılmalıdır.
OKULLARA YETERLİ ÖDENEK İSTİYORUZ
2015 eğitim bütçesinin en büyük bütçe olmasından memnuniyet duyuyorum. Ama bir gerçek var ki eğitime ayrılan payın, eğitimde zorunlu ihtiyaçları bile karşılayamayacak düzeyde olduğunu görüyoruz. Üniversitelerimizin sayısı her geçen gün artıyor, öğrenci sayımız artıyor ama bütçe bu oranda artmıyor. Öğretmenlerimizi ağır bir geçim sıkıntısı yükü altında eziliyor. Okullarımıza yeterli ödenek gönderilmiyor. Öğretmen ve yardımcı personel ihtiyacımız had safhada. Eğitimin tüm aşamalarında eğitime katılan öğrenci sayısı ve harcamalar artarken, bütçeden eğitime ayrılan payın daha çok artması gerekiyor.
2023 HEDEFİ İÇİN REKOR EĞİTİM BÜTÇESİ
Türkiye’nin eğitime yaptığı harcamaların karşılığında ekonomiye yeterince katma değer sağlamayı başaramadığını da kaydeden Avcı, “Küresel ekonomik ve mali krizlere ve buna mukabil daraltılan yatırımlara rağmen Türkiye son yıllarda GSMH’dan eğitime ayrılan payını istikrarlı bir şekilde artırmayı başarmıştır. Eğitime yapılan kamu harcamalarını MEB ve YÖK bütçelerinin toplamı olarak almakta doğru değildir. Çünkü Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, TODAİ gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da eğitime yaptığı harcamalar bulunmaktadır. Konsolide bütçe yanında diğer kamu kurum ve kuruluşların bütçesinin de analitik bütçe yaklaşımıyla yeniden hazırlanması durumunda Türkiye’nin eğitime ayırdığı payın daha da yüksek olduğu ortaya çıkacaktır. Fakat bu oranlar 2023 hedefini ortaya koymuş Türkiye’ için yeterli değildir” dedi.
TÜRKİYE’DE VELİLERİN EĞİTİM HARCAMALARINA KATILIMI YÜKSEK
Avcı şunları söyledi; Yapılan araştırma ve bulgulara göre Türkiye’de dershane, kurs, kayıt parası, yurt gibi eğitime yapılan özel harcamaların GSMH içindeki payının yüzde 2,7 civarında bir orana ulaştığı öngörülmektedir. Bu veriler, halkımızın çocuklarının eğitimine ne kadar önem verdiklerine ve çok büyük fedakârlıklara katlanmaya hazır olduklarına ve buna bağlı olarak eğitim talebinin yüksek olduğuna işarettir. Kaldı ki son dönemde yapılan eğitim reformları ve planlama aşamasında olan eğitim projeleri hane halkının eğitime yaptığı özel harcamaları azaltacaktır.
BÜTÇEYİ ETKİN KULLANMAK ZORUNDAYIZ
Türkiye’de eğitime ayrılan kaynak kadar bu kaynakların etkin kullanımı konusunda da çağdaş ve bilimsel politikalar geliştirilmelidir. Eğitim kademelerine göre öğrenci maliyetleri arasında da dengesizlik bulunmaktadır. Öğretim programları değiştirilmesi sebebiyle binaların, eğitim personelinin ve eğitim araçlarının etkili biçimde kullanılamaması da bir sorundur. Sivil toplumun ve özel sektörün sosyal yönü ağırlıklı eğitim çalışmalarında, engellilerin eğitiminde ve maddi sıkıntı içerisindeki ailelerin çocuklarına destek sağlamada daha aktif ve etkili rol almaları yasal düzenlemelerle sağlanmalıdır. Eğitim politikalarını ilgi ve etki alanı içerisinde özellikle değerlendiren Başbakan Davutoğlu’nun sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün eğitim arzı oluşturma çabalarını desteklemelidir. Özel kesim, vakıf ve gönüllü kuruluşların eğitime yatırım yapmasını ve aktif bir eğitim bileşeni olmalarını teşvik etmelidir.
TÜRKİYE’NİN BÜTÜN SORUNLARININ KÖKENİNDE EĞİTİMSİZLİK YATIYOR
Türkiye’yi uygar dünyanın parametrelerine yaklaştıran, başarılı, cesur ve nitelikli reformlara imza atan bir Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim sistemini ulusal talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda özgün eğitim politikaları ve eğitim araştırma stratejileri oluşturması gerektiğini kaydeden Avcı, “Eğitime daha çok pay ayırarak, teşvikler çıkararak, özellikle eğitim ve bilim alanındaki tüm Ar-Ge faaliyetlerini Tasarruf Tedbirleri dışında tutarak, ülkenin yaşadığı sorunların tümünün kökeninde yer alan eğitimsizlik ve niteliksiz eğitim probleminin çözülmesi gerekmektedir. Meslek Liseleri başta olmak üzere tüm ortaöğretim kurumları ve üniversitelerin bütçelerine, toplam bütçenin yüzde 5’i oranında projeler için ödenek koyulmalı, Kurumların Ar-Ge’si için ayrılan oranı artırması ve döner sermaye gelirlerinin en az yarısının araştırma fonuna aktarılması gibi düzenlemelerle eğitim ve araştırma konularına destek verilmesi gerekmektedir” dedi.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.