Anasayfa > İz Bırakanlar > Hüseyin Avni Ulaş

13.07.2012 Cum, 20:50

Reklam

 

 

Cumhuriyet’in ilk demokratlarından sayılan Hüseyin Avni Ulaş, 1887 yılında Kümbet Köyü’nde doğdu. Kiğı Rüştiyesi’nden sonra İstanbul-Vefa Sultanisi’nde okudu. 1912 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

 

İstanbul’da avukat iken 1914 güzünde askere alınıp, Yedek subay Teğmen ve Üsteğmen olarak, 50. Alay 3. Bölüğü’nde Ruslarla savaştı. 1918’de Bitlis ve Kars’ın kurtuluşuna katıldı.

Kasım 1918’de terhis edilince, Kars’ta “Milli İslâm Şûrası” Kurucularına Fahri Hukuk Müşavirliği yaptı. Erzurum Umumî Kongresi’nde Beyazıt Mümessili seçildi. Kongre’de “Elviye-i Selâse” üzerine “rapor” hazırlayanların başında idi.

Erzurum’dan son IV. Osmanlı Meclisi’ne seçilip Millî Misak’ı imzaladı. Sonra Ankara’ya gitti. O’nun, ülkemiz ölçüsünde tanınması I. Meclisimiz’de çok delilli ve açık sözlü konuşmalarıyla oldu. I. Meclis’te iki defa “Meclis Re’is Vekili” seçildi. II. Meclis’e seçilemedi. İstanbul’da avukatlığa başladı ve “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası” İstanbul İdare Heyeti’nde çalıştı. Bu yüzden “İzmir Suikastı” zanlıları arasında çıkarıldığı mahkeme sonunda beraat etti. 23 Şubat 1948’de rahmetli oldu.

Hüseyin Avni Ulaş’ı en iyi anlayanlardan biri de günümüz yazarlarından Ahmet Altan’dır. Altan, Ulaş’ın ölüm yıldönümünde Sabah Gazetesi’ndeki köşesinde (23 Şubat 2002) Belediye ve Valiliği duyarsızlıkla suçladı.

AltanUlaş hakkında bakın neler yazdı:

“Hukukun üstünlüğünü savunan ve Birinci Meclis’te“İkinci Grup’un” önderlerinden olan Cumhuriyet’in ilk demokratı sayılabilecek Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Ulaş‘ı 54 yıl önce tam bugün kaybetmiştik.Hüseyin Avni Ulaş sivil ve hukukçu olduğu için“muhalif” konuma düşmüştü.

Ana Britannica ansiklopedisi, Ulaş’ın önderlerinden olduğu Birinci Meclis’teki “İkinci Grup”için şunları yazıyor:

“İkinci Grup, İttihatçı bir özellik olarak gördüğü kişi ve dar çevre egemenliğine, merkeziyetçiliğe karşı çıkıyordu.”

Tarık Zafer Tuna’da, alelacele siyasetten diskalifiye edilen ve bir sonraki meclise sokulmayan“İkinci Grup”u şöyle niteler:

“İkinci Grup, her çeşit şahıs istibdadını önlemek, onun yerine kanun egemenliğini kurmak amacıyla kurulduğunu açıklarken, İstiklal Mahkemeleri’nin kaldırılmasından yanadır.”

Kanun egemenliğini kurmak… Hukukun üstünlüğünü savunmak… Ankara’nın 80 yıldır istemediği ve tehlikeli bulduğu bir öneri.

Genç kuşaklara, Hüseyin Avni Ulaş “İkinci Grup”filan öğretilmiyor. Ömrünü Türkiye için heba edenHüseyin Avni Ulaş‘ın, memleketi Erzurum’da bir tek büstü bile yok. Belediye de, Valilik de tarihsel sorumluluklarına karşı ilgisiz.

İkinci Grup’un bir diğer önderi Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey‘i Çankaya Muhafız Alayı Komutanı Topal Osman vurduğu için ilk Meclis fesh edilmişti. Olayın karanlıkları da hiç mi hiç aydınlatılmadı.

Öyle başlayınca, Susurluk, e-mail skandalı gibi işlerle devam ediyorsunuz.

Hüseyin Avni Ulaş‘ın da e-mail’i olsa, derin devlet istihbaratı eminim ki, erken cumhuriyet döneminde bunu okumaktan çekinmezdi.

Şimdiki en büyük hedef, iç sömürge mantığına dayalı bir rejimi, bireyin zenginliğine ve özgürlüğüne dayalı hale getirecek AB tam üyeliğini önlemek. Zihnen ve ruhen Ali Şükrü Bey‘i yokeden cinayete bugün de arka çıkmak.

Hüseyin Avni Ulaş‘ın 54. ölüm yıldönümünde kendisine rahmet diliyorum.”

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.