Anasayfa > Ekonomi, Öne Çıkan Haberler, Türkiye > Kredi kartı sahiplerine büyük müjde

18.05.2013 Cts, 15:01

Kredi kartı sahiplerine büyük müjde

Reklam

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yıllık kredi kartı aidatı tartışmalarına son noktayı koydu. Bakanlık yıllık kart aidatını kaldıran yeni tasarıyı kamuoyuna duyurdu.

 

Bakanlığın hazırladığı taslakta bankalara müşteriler lehine düzenlemeler getirildi. Buna göre, bankalar tarafından sözleşmeler 12 punto ve koyu siyah harflerle yazılırken, yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmaları zorunlu hale getirildi.

 

 

İşte Bakanlık’tan yapılan o açıklama:
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarı Taslağı
Bakanlığımızca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarı Taslağında konuya ilişkin düzenlemeler yapılarak tüm kesimlerin görüş ve önerilerine sunulmuş olup, gelen görüşler doğrultusunda Taslağa son hali verilmiştir.
Bu doğrultuda konuyla ilgili olarak Tasarı Taslağında aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
* Tüketicilerle imzalanan sözleşmelerin en az oniki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
* Sözleşmede öngörülen koşulların, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemeyeceği düzenlenmiştir.
* Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemeyeceği düzenlenmiştir.
* Bankaların tüketiciden faiz dışında aldığı ücret, komisyon ve masrafların Bakanlığımızın uygun görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirleneceği öngörülmüştür.
* Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak tüketiciye verilmesi zorunlu kılınmıştır.
* Temerrüt hali de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanması yasaklanmıştır.
*  Kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmaları zorunlu hale getirilmiştir.
Bakanlığımız kredi kartı üyelik ücretinin alınıp alınmayacağına ilişkin tartışmaları sona erdirecek bir formülü yukarıda belirtildiği şekilde hazırlayıp kamuoyu ile paylaşmıştır. Buna göre; kart çıkaran kuruluşlar yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türünü tüketicilerin kullanımına sunmak zorunda olacaklardır. Kart çıkaran kuruluşlar bu kartlara serbest rekabet ortamı içerisinde isterlerse yukarıda belirtilen ilave hizmetleri de ücretsiz olarak sunabilme imkanına sahip olacaklardır.
Ayrıca, söz konusu ücret ve komisyonlar hakkında tüketicilerin önceden, açıkça ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve bu çerçevede müşterilerin ürün ve hizmet seçimlerini bilinçli olarak ve kendi tercihlerine göre yapmalarına imkan sağlanması büyük önem arz etmektedir.
Gerek kredi kartları gerekse tüketici kanun tasarı taslağındaki diğer değişikliklere ilişkin çok daha geniş bir açıklama, çalışmalar tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.