Anasayfa > Slayt Haber > Türkiye Mimarlığında Modernizmin yerel açılımları

04.11.2014 Sal, 15:00

Türkiye Mimarlığında Modernizmin yerel açılımları

Reklam

Kamunun dikkatini 20. yüzyılda öne çıkan Modernizm’e çekmek ve “modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak” amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluş olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) bünyesinde oluşan Türkiye Çalışma Grubu 2002 yılında kurulmuş ve Türkiye’deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı bir girişim başlattı. 
DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” başlıklı Poster Sunuşlarının onuncusu, Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin destekleri ile gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılış konuşmaları kapsamında ilk olarak konuşan Etkinlik Düzenleyicisi Yrd. Doç. Dr. Neslihan Kulözü, geçen sene dokuzuncusu Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik kapsamında ülkemizin önemli modern mimarlık eserlerinden biri olarak sundukları Atatürk Üniversitesi Kampusunda bugün misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Kulözü; “Modern Mimarlık Mirası konusunda farkındalığın henüz ülkemizde Osmanlı, Selçuklu ve daha önceki uygarlıklar döneminde üretilmiş mimari eserler kadar gelişmediğine vurgu yaparak, bilimsel amaçlar taşıdığı kadar modern mimarlık mirası konusunda farkındalığın arttırılması amacını da taşıyan etkinliğin Erzurum’da tarihi çevrenin korunması konusunda duyarlılıkları ile tanıdığımız sayın Erzurum valisi ve sayın büyükşehir belediye başkanının destekleri ile gerçekleştiriyor olmaktan onur duyduklarını belirtmiştir. Erzurum’un konu ile ilgili yerel aktörlerinin yaşanmakta olan hızlı kentsel dönüşüm sürecinde kendilerinin, ne yazık ki henüz tamamı tescilli olmayan modern mimari eserlerin korunması konusunda duyarlılık göstereceklerine inandığını ifade etmiştir” şeklinde konuştu.
Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı ise konuşmasında etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek “Kentsel Dönüşüm ve Modern Mimarlık Mirası” konulu etkinliğe odaklanarak kentsel dönüşüm süreçlerinin çoğu zaman kentlerin lehine sonuçlar doğurduğunu, ancak kimi örneklerde kentlerin aleyhine sonuçlanabildiğini söyledi. Kentsel dönüşüm süreçlerinde kültürel mirasın korunmasının göz ardı edilmemesi gerekliliğine vurgu yaptı.
Etkinlikte son olarak konuşan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Küfrevioğlu ise etkinlik kapsamında sergilenen katılımcıların posterleri ile oluşturulan poster sergisinin zenginliğine değinerek, Türkiye’nin pek çok üniversitesinden katılımcıların ülkenin farklı kentlerinden modern mimari miras örneklerini sundukları serginin geniş kapsamına vurgu yaptı.
Açılış konuşmalarının ardından Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı (ERVAK) Erdal Güzel, eski Erzurum fotoğraflarıyla Erzurum’un mimarisi hakkında bilgiler verdi.
Cuma günü başlayan etkinlik, Cumartesi günü 3 oturum halinde devam etti. Poster sunuşları, “kentsel dönüşüm ve modern mimarlık mirasının korunması” konulu panel, ve “Dönüşen Erzurum’da Modern Mimarlık Mirası” başlıklı serginin açılışı ve Pazar günü gerçekleştirilen “Erzurum Modern Mimari Yapıları” ve “Tarihi ve Mimari Erzurum” gezisi ile sona erdi.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.