Anasayfa > Yazar > Bir Kaç Aykırı Düşünce

20.07.2012 Cum, 23:24

Bir Kaç Aykırı Düşünce

Reklam

Gene önemli tartışmalar içerisinde “Brütüs” ismi bir siyasi partide ön plana çıktı. Yapılan bir röportajda ana muhalefet partisi genel başkanı “Partideki Brüts’ülerin sayılarının azaldığını ve hepsinin yok olacağını” açıklıyordu.

 

Geçen hafta içerisinde gazetelerde küçük başlıklar altında bir haber

 yayınlandı. "Zigetvar Kalesi Yıkılmaktan kurtuldu" habere göre Kanuni
 Sultan Süleyman'ın Osmanlı Ordusu başında çıktığı en son sefere adını
 veren Zigetvar yılların ihmali ile yıkılmaya yüz tutmuştu.
 Macar hükümetinin Zigetvar vilayetine yaptığı yardımla bu kale onarılacaktı.
 Bence çok önemli bir haberdi onun için bu konuda birkaç şey
 söylemeyi uygun buldum.
 Kanuni Sultan Süleyman 46 yıllık saltanatı boyunca bütün seferlere
 ordusunun başında bizzat katılmıştır. Yaşlılık ve yaşamındaki acıların
 onun vücudunda bıraktığı derin izlerin sonucu yıpranmış vücuduna
 rağmen uzun bir sefer olan Zigetvar'ın fethine ordusunun başında
 katıldı. Bu zaferi göremedi. Çarpışmaların en kanlı günlerinde top
 sesleri arasında yaşama veda etti. Vücudunun iç organları çürümesin
 diye Zigetvar'a gömüldü. Bedeni ilaçlanarak zafer dönüşü İstanbul'a
 getirilmek üzere saklandı.
 Veziri Azam Sokullu Mehmet Paşa kalenin fethine kadar padişahın
 ölümünü orduya açıklamadı. Zaferden sonra Orduyu selamlama işini de
 padişaha çok benzeyen bir yeniçeriye yaptırdı. Yeni Sultan 2. Selimin
 Belgrat'a gelmesi ile olay aydınlığa çıkarıldı. Bu sefer Muhteşem
 Süleyman'ın son seferi ve zaferdir. Onun içinde Türk Tarihi açısından
 Zigetvar kalesinin önemi çok büyüktür.
 Gene önemli tartışmalar içerisinde "Brütüs" ismi bir siyasi partide
 ön plana çıktı. Yapılan bir röportajda ana muhalefet partisi genel
 başkanı "Partideki Brüts'ülerin sayılarının azaldığını ve hepsinin yok
 olacağını" açıklıyordu. Roma Tarihinin önemli isimlerinden olan
 Brütüs, Jül Sezar'ın üvey oğludur. Jül Sezar Romanın en büyük
 hükümdarıdır. Roma da ilan edilen cumhuriyetle işbaşına gelmesine
 rağmen ülkedeki konumunu güçlendirdikçe cumhuriyeti yok etmiş, önce
 imparatorluğunu ilan ederek diktatör bir kral olmuştu.
 Roma senatosunda bir grup, bu diktatörlüğe son vermek için senato
 toplantısı çıkışında Jul Sezar'a saldırarak onu bıçak darbeleri ile
 öldürdüler. Bunların içinde imparatorun oğulluğu Brütüs'te vardır. En
 yakınındaki insanlara ihanetin bir sembolü haline gelen Brütüs'e
 imparator çok güvenliği için dönerek "Sende mi Brütüs" demiş ve bu
 söz onunu ölümünden sonra yakınlarının ihanetlerine uğrayanların
 kullandığı bir öz deyiş olmuştur.
 Sayın Genel Başkan zannediyorum, bu sözü parti içindeki muhaliflere
 sarf etmektedir. O zaman Roma İmparatorluğundaki Sezar'ın konumunda
 olması gerekir ki, bu da sosyal demokrat bir parti genel başkanına
 yakışmaz.
 Kanımca yerinde olmayan bir anlatım şeklinde kullanılan bu söz başka
 anlamda kullanılacak idi, ama değerlendirme ve olay bilinmediği için
 değişik anlamda kullanılmış oldu.
 Bu tür yanlışlıklara liderlerin düşmemesi gerekir. Bu da liderlerin
 danışmanlarının önceden onlara verecekleri her türlü bilgi ile
 gerçekleşir. Böyle büyük bir yanılgıya düşürülen genel başkanın
 olayın içinden sıyrılması da çok zor oluyor.
 Sadece eski bir partili ve dost olarak tarihi bir hatırlatma ihtiyacı duydum.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.