Anasayfa > Öne Çıkan Haberler, Siyaset > CHP Atatürk’e yer vermedi!

03.08.2012 Cum, 3:01

Reklam

CHP’nin, Temel Hak ve Özgürlükler bölümünü yazmaya başlayan Uzlaşma Komisyonu’na sunduğu önerisinde mevcut anayasadaki ‘Eğitim Atatürk İlke ve İnkılapları esaslarına göre yapılır’ hükmü yer almadı.

 

 

CHP de AK Parti gibi, yeni anayasa önerisinde, mevcut anayasada yer alan ‘Atatürk ilke ve inkılapları’ hükmüne yer vermedi. CHP’nin TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunduğu önerisinde eğitimin ‘laiklik ilkesi’ doğrultusunda yapılacağı ibaresi yer aldı.

 

 

CHP’nin Anayasa’nın temel hak ve özgürlükler bölümüyle ilgili olarak Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunduğu öneri metninde, parti tabanında tartışma yaratacak bazı düzenlemeler yer aldı. Partide kriz yaratan vatandaşlık tanımını ‘es’ geçerek, krizi şimdilik donduran parti yönetimi, eğitimle ilgili maddede ise önemli bir değişikliğe gitti. CHP anayasa öneri metninde, mevcut Anayasa’nın eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi başlıklı 42. maddesinde yer alan, “Eğitim ve öğretim Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır” hükmüne yer vermedi.

 

 

Laiklik ilkesine vurgu yapıldı

CHP’nin TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunduğu önerisinde, “Eğitim ve öğretim çoğulcu ve özgürlükçü demokratik değerler, kadın erkek eşitliği laiklik ilkesi doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esasları çerçevesinde devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz” ibaresi yer aldı. Ak Parti’nin komisyona sunduğu öneri metninde de Atatürk ilke ve inkılapları hükmü yer almadı. Ak Parti eğitimle ilgili olarak, “Kimse eğitim ve öğrenim hak ve hürriyetinden mahrum bırakılamaz. Temel eğitim bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır” cümlelerine yer verdi.

 

 

Anadilde öğrenim serbest olsun

CHP önerisinde ayrıca eğitim dilinin Türkçe olduğuna vurgu yapılırken, anadilde öğrenim serbestliği önerisinde bulundu. Din ve din kültürü eğitiminin seçmeli olarak verilmesini öneren CHP, bu eğitim ve öğretimin çoğulcu, nesnel ve eleştirel olmasını istedi.

 

 

ATEİSTLERE DE YER VERDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın farklı din ve mezheplerin temsili esasına dayanmasını da öneren CHP, ateistlere de yer vererek, “Devlet farklı din ve inançlar ile inananlar ve inanmayanlar arasında karşılıklı saygı ve hoşgörünün yerleşmesi için gerekli önlemleri alır” ifadesini kullandı. CHP basın özgürlüğünün ise insan haklarına anayasal düzenin şiddet yoluyla değiştirilmesi, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, mezhep farkı gözeterek toplumda nefret duyguları oluşturulması gibi hallerde sınırlanabileceği önerisine yer verdi.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.