Anasayfa > Öne Çıkan Haberler, Sağlık, Türkiye > Diyanetten ‘Organ nakli’ fetvası

03.03.2013 Paz, 11:19

Diyanetten ‘Organ nakli’ fetvası

Reklam

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, organ veya doku nakline ilişkin fetva yayınladı.

 

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Kuran-ı Kerim ve Hadisler’de organ ve doku nakli konusunda sarih bir hüküm bulunmadığı ifade edilirken şöyle denildi:

 

 

ZARURİ DURUMLARDA DEĞİŞİR

“Dinimizde, kitap ve Sünnet’in delaletlerinden çıkarılmış umumi hüküm ve kaideler de vardır. Bilindiği üzere, insan mükerrem bir varlıktır. Mahlukatı içinde Allah onu mümtaz kılmıştır. Bu itibarla normal durumlarda ölü ve diri kimselerden alınan parça ve organlardan faydalanılması, insanın hürmet ve kerametine aykırı görüldüğünden, İslam alimlerince caiz görülmemiştir. Ancak, zaruret durumunda, zaruretin mahiyet ve miktarına göre bu hüküm değişmektedir. Nitekim dinimiz, bir kısım fiil ve davranışları yasak kılmış, kitap ve sünnet bunları tespit etmiştir. Sözgelimi murdar hayvan (meyte), kan, domuz eti, şarap… vb. şeylerin yenilip içilmesi, alınıp satılması, ilaç olarak kullanılması haram kılınmıştır. Ancak ,zaruret halinde bunlardan ölmeyecek kadar yenilip içilmesinin (el-Bakara, 173; el-Maide, 3; el-En’am, 119) meşru olduğu beyan buyurulmuştur.”

 

 

ORGAN PARAYLA ALINAMAZ- SATILAMAZ

İslam alim ve hukukçuları, karnında canlı halde bulunan çocuğun kurtarılması için ölü annenin karnının yarılmasına, başka yoldan tedavileri mümkün olmayan kimselerin kırılmış kemiklerinin yerine, başka kemiklerin nakline, bilinmeyen hastalıkların öğrenilmesi ve hayatta bulunmaları sebebiyle hastaların tedavilerinin sağlanabilmesi için, yakınlarının rızası alınmak suretiyle, ölüler üzerinde otopsi yapılmasının caiz olacağına, fetva vermişler, canlı bir kimseyi kurtarmak için, ölünün bir parçasını itlaf etmeyi caiz görmüşlerdir. O halde, hayatı veya hayatî bir uzvu kurtarmak için başka çare olmadığında, kan, doku ve organ nakli yolu ile de bazı şartlara uyularak, tedavinin caiz olması gerekir.

 

 

ŞU KOŞULLARA UYULMALI

Kurulumuzca da aşağıdaki şartlara uyularak yapılacak organ ve doku naklinin caiz olacağı sonucuna varılmıştır.
-Zaruret halinin bulunması, meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir tabip tarafından tespit edilmesi. Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine tabibin kesin kararının bulunması,
-Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması,
-Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında (ölmeden önce) buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması,
– Organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması, tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir.”

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.