Anasayfa > Gündem, Öne Çıkan Haberler > Erzurum Barosu avukatları sıkıntılı

12.04.2013 Cum, 11:23

Reklam

Erzurum’da son günlerde kendilerini avukatlara ait olan yetkileri kullanmak suretiyle Vatandaşlara ‘yetkisi olmadığı’ halde iş takibi peşinde koşan kişi ve kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini açıklayan Erzurum Barosu Etik Kurulu Başkanı Avukat Muhammet Burak Nuhoğlu, “Yetkileri olmadığı halde iş yapan kişilere karşı vatandaşlarımızı uyarma gereğini hissettik. Avukatlık mesleğine ve hukuka karşı girişilen bu pervasız saldırılara karşı Erzurum Barosu ve Avukatlar olarak her zaman meşru zemin içerisinde takipte ve savunmada olacağız. Bundan kimsenin bir şüphesi olmasın” dedi.
‘AVUKATLIK MESLEĞİ YETKİ GASPINA UĞRUYOR”
Vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyaran Etik Kurulu Başkanı Avukat Muhammet Burak Nuhoğlu, şunları kaydetti; “1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 35. Maddesine muhalefet etmek suretiyle muvazaalı yoldan yasalarda açıkça Avukatlara tanın yetkiyi kullanmak suretiyle suç işlenmektedir. Bir kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşumuz yasaların kendine yüklediği görevler yanında, yargı sisteminin bir parçası olarak hukukun gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Ancak, bir sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren iş yerinde Avukatlara ait yetkileri kullanmak sureti ile suç işlemiştir. Birçok vatandaşımız da bu hukuka aykırılığı bilmeden yetki gaspında bulunan bu şüphelilere ücreti mukabilinde Tüketici Hakem Heyetindeki iş ve işlemlerini takip ettirmiştir.”

 
‘SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK’
Avukat Nuhoğlu, “Ehliyetsiz kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek,’Erzurum Barosu olarak mesleğimize karşı yetki gaspında bulunan bazı kişiler hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştır.

 
‘SİGORTA ŞİRKETİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”
“Haklarında suç duyurusu bulunduğumuz şüphelilerin sigorta işi ile iştigal oldukları adreslerinde 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 35. maddesinde sadece Avukata tanınan yetkiyi kullanmak sureti ile il, ilçe hakem heyetlerinde gerçek ya da tüzel kişilerin adli işlerini takip etmekte, iş yerlerinin bunduğu binaya pankart asmak sureti ile ve dağıttıkları el ilanları vasıtasıyla bankalardan kullanılan kredilerde alınan dosya masraflarını geri alma garantisi vermekte, bu işlere ait evrakları düzenlemektedirler.

 
‘TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE AİT HAKLARI DAVA ETMEK VE SAVUNMAK AVUKATLARA AİTTİR’
Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem, yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak yalnız baroda yazılı Avukatlara aittir. Ne var ki, yukarıda izah edildiği üzere, sadece Avukatlara tanınan hak ve yetkiler ehil olmayan, sigorta işi ile iştigal olan şüphelilerce vatandaşın mağduriyetine ve hak kaybına neden olacak şekilde kanunlar hilafında kullanılmıştır.

 
‘PERVASSIZ SALDIRILARA KARŞI SAVUNMADA OLACAĞIZ’
Avukatlık mesleğine ve hukuka karşı girişilen bu pervasız saldırılara karşı Erzurum Barosu ve Avukatlar olarak her zaman meşru zemin içerisinde takipte ve savunmada olacağız. Bundan kimsenin bir şüphesi olmasın. Ayrıca ve özellikle belirtmek isteriz ki, bu tip yetki gasplarından ve saldırılardan zarar görecek olan sadece Avukatlar ve Baro değildir. Yasalara aykırı olan bu tür fiiller vatandaşlarımızın hukuka olan inancını da zedeleyecek, hak kayıplarına neden olacak, adalet ve demokrasi anlamında güven sarsacaktır.

 
‘YETKİSİZ OLARAK ÇALIŞAN AVUKAT GÖRÜNÜMLÜ KİŞİLERİ İTİMAT ETMEYİN’
Avukat gibi hareket ederek maddi menfaat karşılığında kişileri, kitleleri kandıran, yetkileri olmayan işleri yapan kişilere karşı vatandaşlarımızı uyarmayı ve bunlar gibi kimselere itimat etmemeleri gerektiği hususlarını hatırlatmayı bir görev biliyoruz.”

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.