Anasayfa > Öne Çıkan Haberler, Yaşam > Erzurum’da tepki için toplandılar

14.03.2013 Per, 15:37

Erzurum’da tepki için toplandılar

Reklam

E.MEHMET YILMAZ
ERZURUM (İHA) –

 

Eğitim Bir Sen Erzurum 1 Nolu Şube mensupları fazla mesai uygulamasının kaldırılması ve yapılan banka promosyon ihalesinin kaldırılmasına tepki için bir araya geldiler.

 
Üniversitede içerisinde bulunan mediko yemekhanesi önünde toplanan üyeler adına Eğitim Bir Sen Erzurum 1 Nolu Şube Başkanı Erkan Ciyavul tarafından basın açıklaması yapıldı. Başkan Erkan Ciyavul burada yaptığı açıklamada, “666 sayılı KHK ile, yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödeneceğine dair 3843 sayılı Kanun’un 12. Maddesi 31.12.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldı. Çalışanlarımızı yakından ilgilendiren bu uygulama ve Atatürk Üniversitesi’nde 11 Mart 2013 tarihinde yapılan Banka Promosyon ihalesi ile ilgili kamuoyunu ve çalışanlarımızı bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır” dedi.

 

 
Fazla çalışma ücretinin kaldırılmasının eğitim-öğretim adına bir talihsizlik, çalışanlar adına hakkın iade alınması, öğrenciler adına da ödedikleri harçların karşılığında hizmet alamamak olduğunu dile getiren Ciyavul daha sonra şunları kaydetti; “Üniversitelerde örgün eğitim gören öğrencilerin yarıya yakını ikinci öğretim çerçevesinde öğrenim görmekte olup, dersler saat 17.00’den 23.00’e kadar devam ediyor.. Bu nedenle de gerek eğitim-öğretime hazırlık ve eğitim-öğretim süreci için gerekli faaliyetler, gerekse de eğitim kurumlarının öğrenciye dönük idari faaliyetleri nedeniyle olağan mesai saatleri haricinde 17.00-23.00 saatleri arasında 657 sayılı Kanun’a tabi personelin fazla çalışma yapmak durumunda kaldığı aşikâr. Daha önce saat 23.00’a kadar verilen Kütüphane hizmetleri saat 17.00’dan sonra veriliyor. Atatürk Üniversitesi’nin Kütüphanesi, barındırmış olduğu bilgi, belge, kaynak ve kitap bakımından hatırı sayılır bir araştırma merkezidir. Uygulama neticesinde kütüphanenin çalışma saatlerinde bir değişikliğe gidilmiş ve öğrencisinden sivil vatandaşına kadar herkes bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. İkinci öğretim olan birimlerde saat 23.00’a kadar eğitim-öğretim hizmeti veren idari birimler artık hizmet verememektedir. Eğitim-öğretim aksamış ve çalışanlar açısından verilen haklar geriye alınmıştır. Kaldı ki mesai ücretleri öğrencilerimizden alınan ikinci öğretim harçlarından karşılanmakta idi. Başbakanlık şikâyet merkezi BİMER’e çalışanlarımız ve öğrenciler tarafından yapılan başvurulara Maliye Bakanlığı yanıt vermemektedir. Bakanlık çalışanların gece çalıştırılması karşılığında izin verilebileceğini öne sürmektedir. Unutulmamalıdır ki; çalışanlar iş yoğunluğu nedeniyle yıllık izinlerini bile kullanamamaktadırlar. Bakanlık ile Genel Merkezimiz yetkililerinin yaptığı görüşmelerde bir sonuca varılamamış, toplu sözleşme masası işaret edilmiştir. Konu ile ilgili Atatürk Üniversitesinin sayın Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak’ın da Maliye Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu gayretli girişimler tarafımızdan bilinmekte olup, taktirle karşılanmıştır. Ayrıca yakın zamanda kamuoyuna yansıyan Çalışma Bakanlığımızın fazla çalışma ücretleri ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar içerisinde Üniversitelerin dahil edilmediği görülmektedir. Görüşmelerimiz Başbakanlık, Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde devam etmektedir.

 

 
Buradan Sayın Başbakanımıza ve Hükümet yetkililerine sesleniyoruz. Eğitim-öğretim bu ülkenin geleceğidir. Fazla mesaileri kaldırmak suretiyle sadece memurlarımız cezalandırılmış olmuyor, aynı zamanda öğrencilerimiz de ikinci öğretime ödedikleri harçların karşılığında hizmeti alamamış olmakla hakları gasp edilerek cezalandırılmış oluyorlar. Öğrencilerimiz eğitim kurumlarımızın asılıdır. Onların ödediklerinin karşılığını almasına kimse engel olamaz. Umarız aklıselim galip gelir yapılan hatadan dönmeye yönelik adımlar en kısa sürede atılır ve konu Toplu Sözleşme Masasına gelmeden çözülmüş olur. Üniversitemizde ve diğer üniversitelerde bu keşmekeş yaşanırken, hafta içinde Atatürk Üniversitesinde yapılan Banka Promosyonu İhalesinde çalışanlarımıza mutlu bir haber verdik. Yetkili sendika olarak katıldığımız Atatürk Üniversitesi’nde maaş promosyon ihalesi 11 Mart Pazartesi günü yapılmış olup, maaş anlaşması yapılacak bankanın tespitine ilişkin Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda yetkili sendika şubesi olarak yürütülen görüşmeler ve çalışmalar neticesinde dört yıllık süre için peşin olarak kişi başına 2.470 TL gibi rekor bir promosyona imza atıldı. Ödemesi 20 Haziran 2013 tarihinde hiçbir kesintiye tabi tutulmaksızın peşin olarak yapılacaktır. Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren promosyon meselesinin adil bir şekilde çözülmesi için gerekli görüşmeleri yaparak, bu meselenin mutlaka çalışanlar lehine düzeltileceği sözünü verip, görüşmelerimizde banka promosyonunun çalışanlar arasında eşit ve peşin olarak ödenmesini talep ettik. Bu anlamda şartnamenin oluşum sürecinde kurulan komisyon çalışmalarına katılıp, şeffaflık gereği sürdürülen çalışmaların her bir aşamasında ilgili personele ve paydaşlara bilgi vererek görüşlerini aldık. Çalışanların memnun olmasına vesile olan bir ihale neticelendirilmiş olmasına rağmen, promosyonların gelir oranına göre dağıtım yapılması yönünde bir takım spekülatif söylem duyumları da almış olmaktayız. Bilinmelidir ki; bizler Atatürk Üniversitesinin tüm çalışanlarının temsilcisi olarak yer aldığımız ihale sürecinde maaş promosyon dağılımının nasıl yapılması gerektiği yönünde banka temsilcileri ve çalışanlarla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde eşit bir dağıtım yapılmasının tüm çalışanlar için adil bir yöntem olduğu kanaatine vardık. Araştırmalarımız neticesinde bankaların maaş promosyonu vermesinin en önemli sebebinin kurumlarda istihdam edilen kişi sayısı olduğudur. Mevduata verilen faizlerin düşük oranlarda olması ve düşük gelir guruplarının bankalar için daha avantajlı müşteri gurupları oldukları belirleyici sebep olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca son yıllarda yapılan ihalelerin hepsinde eşit bir dağılım yapılmıştır. Türkiye’nin en büyük eğitim sendikası olarak bugüne kadar hep adaletin tesisi ve haklının yanında olmayı görev bildik, bilmeye de devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir tereddüt yoktur.Promosyon anlaşması çalışmalarına katkı vererek, çalışma barışının sağlanması, sosyal adaletin tesisi ve adil bir dağıtımın gerçekleşmesi adına ihale komisyon başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Kormaz’a, Genel Sekreter Doç.Dr. Mustafa Arık’a, Strateji Daire Başkanı Seyfullah Kırmızıbiber’e ve Personel Daire Başkanı Selahattin Çığal’a, komisyon oluşumunda uygulamada yöntem ve faaliyet serbestliği sağlayarak en önemlisi de dağıtımın eşit olmasına verdiği destekten ötürü Rektörümüz Prof.Dr. Hikmet Koçak’a, katkı sağlayan personelimize, ihaleye katılan tüm bankalara ve üst düzey teklif vererek üniversitemiz çalışanlarını memnun eden Vakıflar Bankası yetkililerine şükranlarımızı sunarız.”

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.