Anasayfa > Ekonomi, Gündem, Öne Çıkan Haberler > İş Dünyasının Yeni Hükümetten Beklentileri

24.11.2015 Sal, 12:24

İş Dünyasının Yeni Hükümetten Beklentileri

Reklam

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı İdris Alan, Türkiye’nin yeniden kalkınma hamlesi yapabilmesi ve iş dünyasının önündeki engellerin kaldırılmasıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek önerileri TOBB öncülüğünde hazırladıklarını belirterek, 11 ana başlıkta 17 sayfadan oluşan raporun Başbakan Ahmet Davutoğlu’na verildiğini söyledi.

ETSO Başkanı İdris Alan, 1 Kasım tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 50’ye yakın oy alarak, tek başına yeniden hükümeti kurma yetkisini alan Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, TOBB öncülüğünde odaların katkılarıyla hazırlanan beklentiler raporunun takdim edildiğini belirterek, sundukları “Özel Sektörün İlk 100 Günde Beklediği Reformlar” dosyası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Reformların hayata geçirilmesi halinde Elazığ, bölge ve Türkiye’nin yeni bir kalkınma hamlesi yapacağını ve çağ atlayacağını anlatan Alan, “Tek başına kurulacak güçlü bir hükümetin ülke sorunlarına çare olacağı milletimizin tek ve yegane beklentisidir. İş dünyası olarak, ülkemizin yeniden kalkınma hamlesi yapabilmesi ve iş dünyasının önündeki engellerin kaldırılarak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek önerileri TOBB öncülüğünde hazırlamış bulunuyoruz. 11 ana başlık altında 17 sayfadan oluşan raporda özetle, ekonomide güven artırıcı adımlar, çalışma hayatı, vergiler, hukuk, rekabet, KOBİ’lerin finansmana erişimi, teşvikler gibi birçok önemli konu bulunmaktadır. Hazırlanan rapor TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na takdim edilmiştir. İş dünyası olarak şimdi ivedilikle yeni hükumetin kurularak ilk 100 gün içerisinde büyük bir titizlikle hazırlanmış olan raporumuzu hayata geçirmesini beklemekteyiz” dedi.

İLK 100 GÜNDE BEKLENEN REFORMLAR

En önemli başlıklardan birinin ekonomide güven artırıcı adımlar ve ekonomi yönetimi olduğunu kaydeden Alan, “10. Kalkınma Planındaki öncelikli dönüşüm programlarını ve eylem planlarını hareketlendirmeye odaklanmış bir çalışma mekanizması tasarlanmalıdır. Reformların izleme ve değerlendirmesini yapacak özel bir yapı kurulmalıdır. Kamu-özel sektör istişare platformları etkin bir şekilde çalıştırılmalıdır. Yatırım ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) daha etkin çalışması sağlanmalıdır. Ekonomi politikalarına eş güdüm ve etkinlik kazandırmak için ekonomi ile ilgili bakanlıklar yeniden düzenlenmelidir. Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomiye yön veren kuruluşların etkin bir şekilde ve siyasi mülahazalardan uzak çalışması sağlanmalıdır. Düzenleyici ve denetleyici kurullarda özel sektörün temsil edilmesi sağlanmalıdır. Sanayi sektörlerinin geliştirilmesi için kamu-özel sektör birlikteliğiyle TBMM’de ihtisas komisyonları kurulmalıdır. Bölgesel Kalkınma Ajansları Politikası Türkiye’nin mekansal stratejisinin bir parçası olarak yeniden tasarlanmalıdır” diye konuştu.

RAPORDA MESLEKİ EĞİTİM DE YER ALDI

Raporda yer alan mesleki eğitimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Alan, şunları kaydetti:

“Mesleki eğitim okulları yeniden düzenlenmelidir. Meslek liselerini cazibe merkezi yapmak için, meslek lisesi öğrencilerine ve mezunlarına destek verilmelidir. Mesleki eğitim kursları düzene sokulmalı, çok başlı ve verimsiz yapı ortadan kaldırılmalıdır. Mesleki eğitim kurslarının mutlaka ‘ulusal mesleki yeterlilik’ çerçevesinde eğitim vermesi sağlanmalıdır. Suriyeli sığınmacıların mesleki eğitimden geçirilerek istihdam edilmeleri sağlanmalıdır.”

ÇALIŞMA HAYATINDA BEKLENİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Asgari ücret artışına da değindiklerini ifade eden Alan, şu ifadelerde bulundu:

“İstihdam üzerindeki vergi yükleri, kıdem tazminatı ve zorunlu istihdam uygulamaları birlikte ele alınarak iş gücü piyasası reformlarının tamamıyla birlikte hayata geçirilmelidir. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmelidir. Turizm sektörüne yönelik sezon dışı zamanlarda istihdam üzerindeki vergi yükü kaldırılmalıdır. Eksik olan ulusal meslek standartları hazırlanıp yürürlüğe girmelidir. Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki nüfusun istihdamı sağlanmalıdır. Kadın istihdamını artıracak uygulamalar hayata geçirilmelidir. Tarımda çalışanların sosyal güvence altına alınması sağlanmalıdır. KDV oranları değiştirilmemelidir. Damga Vergisi kaldırılmalıdır. Gelir ve Kurumlar Vergisini düzenli ödeyen şirketlere vergi indirimi getirilmelidir. Gelir Vergisi tasarısı yeniden ele alınmalıdır. Elektrik üzerindeki TRT fonu, Belediye fonu gibi eklentiler kaldırılmalıdır. Girdi ve çıktılardaki KDV farkları giderilmelidir. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunun uyumu sağlanmalıdır. Geçici Vergi Beyannameleri sayısı kademeli olarak düşürülmeli ve yılda bir veya iki defa alınmalıdır. Tevsi yatırımlarda indirimli Kurumlar Vergisi uygulamasındaki sorunlar giderilmelidir. Vergi ve ihracat rakamları üretim yerine göre kayda geçirilmelidir. Belediyelerin imar değişikliği sonucunda elde edilen arsa rantıyla ilgili düzenleme yapılmalıdır.”

“TEŞVİKLERİN ETKİ ANALİZİ YAPILMALI”

Hukuk, Rekabet ve KOBİ’lerin finansmana erişimi konularında da beklentilerin olduğunu dile getiren Alan, teşvik sistemi ve üretimi destekleme konularının da önemini aktardı. Bugüne kadar verilen teşviklerin etki analizinin yapılması gerektiğini vurgulayan Alan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni bir teşvik mekanizmasıyla sadece yeni yatırımlara değil, mevcut yatırımlara da sektörel teşvik uygulanmalıdır İl ve ilçe bazlı teşvik sistemi hayata geçirilmelidir. Teşvik edilecek sektörler belirlenirken şehirlerin ihracat potansiyelleri en önemli verilerden biri olmalıdır. Genç ve kadın girişimcilere ilk 3 yıl vergi muafiyeti getirilmelidir. Kamu ihalelerinde yerli ürüne fiyat avantajı kadın girişimciler için 5 puan artırılmalıdır. Ülkemizde yatırıma uygun arazi envanteri yatırımcılara elektronik ortamda sunulmalıdır. OSB’lerin idari yetkileri artırılmalıdır. Maden ruhsatlarının bölünebilmesi imkanı getirilmelidir.”

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.