Anasayfa > Ekonomi, Slayt Haber > Kalkınmanın yolunu anlattı

07.02.2013 Per, 23:26

Kalkınmanın yolunu anlattı

Reklam

AK Erzurum Milletvekili ve Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, “Kent Ekonomileri Forumu sayesinde illerin kendi farkındalıkları ve kent vizyonlarını oluşturulması sağlanmaktadır” dedi.

 
AK Erzurum Milletvekili Yavilioğlu, Kent Ekonomileri Forumu ile illerin kalkınmada öncelikli kaynaklarının ilk etapta belirleneceğini ifade etti. İlk etapta şehrin ileri gelen işadamları ve sivil toplum örgütleriyle görüşülerek bir çalışma yapılacağına dikkat çeken Dr. Yavilioğlu, ortaya çıkan sonuç doğrultusunda şehrin bir nevi fotoğrafı çekilmiş olacağını söyledi.
Kent Ekonomileri Forumu sayesinde şehirlerin avantaj ve dezavantaj yönleri de tespit edildiğini dile getiren Dr. Yavilioğlu, şöyle konuştu:

 
“Kent Ekonomileri Forumu, illerimizin ekonomik kalkınma süreçlerinde güçlü ve zayıf yönlerini dikkate alarak stratejik önceliklerinin belirlenmesi, kentlerimizin öz yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve harekete geçirilmesi için illerimizde ekonomik hayatla ilgili tüm kesimleri bir araya getirerek ortak hedefler ve politikalar oluşturulmasına katkı sağlayacak gönüllü, katılımcı, sivil, istişari bir oluşumdur.
Kent Ekonomileri Forumu, sağlayacağı etkin katılım ile farklı sektörel katmanlar için teşvik edici bir ‘Yerel İnisiyatif Hamlesi’ niteliğinde olacaktır. Kent Ekonomileri Formunun İlk aşaması, Ekonomi İşleri Başkanlığınca illerimizde oluşturulması planlanan “Ekonomi Danışma Grubu” dur. Bu grup, illerde ekonomik hayattaki gelişmeleri yakından takip eden kanaat önderleri ve üniversite mensuplarını da bünyesinde barındıracaktır. İllerde oluşturulacak olan Danışma grubu, Kent Ekonomileri Forumunun verimli şekilde çalışabilmesi için toplantı gündeminin oluşturulması, katılımcıların sürece dahil edilmesi ve toplantı sonuçlarının izlenmesinden sorumludur.”

 
KENT EKONOMİSİNİN RAPORU ÇIKMIŞ OLUYOR
Oluşturulan raporlar sayesinde gerçekleştirilebilir çalışmaların harekete geçirileceğini vurgulayan Dr. Yavilioğlu, bu çalışmanın yılda en az iki kere toplanarak yapılacağını söyledi.
Dr. Yavilioğlu şunları söyledi:
“Forum senede en az iki kere toplanır, çalışmalarının ürünü olarak; Kent Ekonomisi ile ilgili durum raporu hazırlar. Kentte ve ilçelerinde hükümetlerin hizmet envanterinin çıkarılması, hükümet desteklerinin etki analizi yapılır. Kent Vizyonu Raporu gibi dokümanlar hazırlar. Nihai aşamada, hazırlanan raporlar incelenerek, bu raporlar ışığında; kentlerin gerçekleştirilebilir taleplerinin karşılanmasına çalışılır.

 
Kent Ekonomileri Formunun amacı; İl Milletvekilleri, İl Başkanları, İl Belediye Başkanları, Sanayi-Ticaret, Ziraat, Esnaf Odaları ve Borsaların başkanları, Esnaf Sanatkar Kooperatifleri Başkanları, Tarım Kredi Kooperatifleri Başkanları, İş Adamları Dernekleri Başkanları, Genç İşadamları Derneği Başkanları, Sendikaların İl veya Şube Başkanları, Tüketici Dernekleri, Üniversiteler, OSB ve Ticari ve Sanayi Sitelerinin Yöneticileri, Gençlik ve Kadın Derneklerinin, Platformlarının Yöneticileri gibi sivil toplum kuruluşları birlikte bu süreci sürdürülecektir.”

 
İLETİŞİM BAĞLARI DAHA DA KUVVETLENECEKTİR
Kent Ekonomileri Forumu ile hükümet ile STK ve partilerle sağlam iletişimin kurulacağına da dikkat çeken AK Erzurum Milletvekili ve AK Parti’de Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, böylelikle politik bir sinerji ortaya çıktığını ifade etti.
Bu çalışma sayesinde bölge illerin sorun ve politikalarının ilk ağızdan ön plana çıkacağını ifade eden Dr. Yavilioğlu, “Bu formdan amaçlanan katılımcı demokrasinin işletilmesi, Hükümet- Parti- Sivil Toplum Kuruluşları arasında sağlıklı iletişim kurulması, STK’ların ekonomik-politik süreçlere katılımının sağlanması olacaktır. Yapılan toplantılar sonucunda ortaya çıkacak olan eleştiri ve önerilerin parti politikalarına yansıtılarak, partiler ile katılımcı kuruluşlar ve etki alanları arasında politik sinerji oluşturulması sağlanacaktır,
Bu kapsamda bilgi ve insan kaynağı desteğinin sağlanması, bölge ve illerin sorunları ve politika önerilerinin ilk elden öğrenilmesi, bütüncül bir bakış açısıyla; kentlerin ekonomik fırsat alanlarının, yenilikçi ve rekabetçi kapasitelerinin tespit edilerek gelişmesi, illerinin kendi farkındalıklarının ve kent vizyonlarının oluşturulması, 2023 ekonomi, politik vizyonunun kentlerin kanaat önderleri ve siyaset yapıcıları ile paylaşılması amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.