Anasayfa > Gündem, Slayt Haber > Türk’ün destan yeri

15.11.2012 Per, 7:57

Reklam

Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, Aziziye ve Mecidiye Tabyalarının bulunduğu Nene Hatun Tarihi Milli Parkında yapılması planlanan rekreasyon çalışmaları ve uzun vadeli gelişme planının Bakanlık tarafından onaylandığını ve çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını bildirdi.

 
Kılınçer, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Aziziye ve Mecidiye Tabyalarının bulunduğu 387 hektar büyüklüğündeki alanın, Erzurum Nene Hatun Tarihi Milli Parkı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, “Nene Hatun Tarihi Milli Parkının, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesi gözetilerek belirli bir plan dâhilinde sürdürülebilir kullanımı ve yönetimini sağlayarak gelecek kuşaklara bir miras olarak bırakmak, alanda yapılabilecek rekreasyonel faaliyetlere ilişkin plan, proje ve programların çerçevesini belirlemek, alandaki ekosistemleri etkileyen baskıyı azaltmak amacıyla, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 4. maddesi gereği Genel Müdürlüğümüzce Uzun Devreli Gelişme Planı hazırlatılmış olup; Bakanlığımızca onaylanmış ve eylem planı da hazırlanmıştır” dedi.

 
Nene Hatun Tarihi Milli Parkına yönelik, milli park mühendisleri, muhafaza memurları ve bekçiler tarafından sürekli olarak koruma-kontrol faaliyetleri yürütüldüğünü, görevliler tarafından temizliği yapılarak halkın ziyaretine uygun bir şekilde hizmet etmesinin sağlandığını anlatan Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer,”Sahada yapılacak olan uzunluğu 5200 m’yi bulan ihatanın yapımı için gerekli ödenek tahsis edilmiş olup 20 Kasım 2012 tarihinde ihalesi yapılacaktır. Milli Park alanı bir bütün olarak ele alınarak peyzaj projeleri yaptırılmış olup. Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun onayına sunulacaktır. Bu projeler kapsamında sahanın Kesin Projesi, Uygulama Projesi, Detayları ve Altyapı Projeleri hazırlanmıştır. Aziziye I,II,III Tabyalarına yönelik yaptırılması planlanan Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri işine yönelik Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne yaklaşık maliyet çalışmaları yaptırılmış ve gerekli ödenek Genel Müdürlüğümüzden istenmiştir. Atatürk Üniversitesi bünyesinde uzman öğretim elemanlarından oluşturulan bir komisyon ile birlikte, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı dönemine ait bilgi ve belgeleri içeren kitap çalışması yapılmaktadır. 28 Kasım tarihinde, tabyaları işlevselleştirme konusunda uzman kişiler ve ilgi gruplarının görüşlerinin alınacağı bir çalıştay yapılacaktır. Milli Park sahasının yaklaşık yüzde 52’si mera vasfındadır. Mera Komisyonu tarafından, Milli Park sahasında bulunan mera alanları mera vasfından çıkarılarak milli parka tahsisi kararı alınmış olup tahsisi için gerekli onay beklenmektedir.” şeklinde konuştu.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.